Освітній конкурс від ПСП «ПриватАгро»

Ср, 11 жовтня 2017, 11:53

Навчання повинно відповідати стрімкому розвитку суспільства. Школа повинна органічно в собі поєднувати досвід минулого і розвинені технології сучасності. Завдання школи – розкрити потенціал кожного учня, виховати всебічно розвинену особистість, готову до життя у високотехнологічному, конкурентному світі. А проектна діяльність стає однією з кращих форм навчально-виховної взаємодії. Робота над проектом сприяє засвоєнню програмових знань, умінь і навичок, створює умови для творчого розвитку та самореалізації школярів. Тому в ході проектної діяльності формуються не лише ключові освітні, а й життєві компетентності.

Тож, крокуючи в ногу із сучасними освітніми тенденціями, ПСП «ПриватАгро» запустило конкурс на кращу тематичну статтю з метою залучення школярів до соціального життя району, пошукової діяльності, виявлення наукових інтересів та творчого потенціалу учнів.

Першими учасниками стали учні 9-11 класів Оржицької і Яблунівської ЗОШ І—ІІІ ступенів, яким було запропоновано підготувати статтю на одну із тем, а саме:

 1. Видатні історичні і сучасні особистості Оржицького району.
 2. Проблеми довкілля Оржичинни: причини, наслідки і шляхи вирішення.
 3. Розробка пропозицій проектів благоустрою села (землеустрій, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення, охорона здоров’я та навколишнього середовища для створення сприятливої життєдіяльності довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя мешканців села).
 4. Спорт. Спортивні проекти, популяризація здорового способу життя Оржичинни.
 5. Фотозвіт «Мій рідний край»
 6. Довільна тема, яку потрібно узгодити перед написанням статті.

Залучившися підтримкою директорів, Кравченка Олександра Михайловича і Стрільця Павла Дмитровича, а також президента Оржицької ЗОШ І—ІІІ ступенів – Куця Богдана Станіславовича, були запропоновані умови і порядок проведення конкурсу.

Умови конкурсу :

 1. До участі в конкурсі допускаються статті, що раніше не публікувалися, школярів 9-11 класів.
 2. Стаття повинна бути актуальною, містити обґрунтовані висновки по суті досліджуваної проблеми, повністю розкривати тему.

Стаття має бути представлена на аркуші формату А4, від 2 до 5 сторінок, міжрядковий відступ − півтора інтервалу, розмір шрифту – 14

Порядок проведення конкурсу :

 1. Дата узгоджується із директором школи.
 2. На написання статті відводиться 2 тижні.
 3. Для підбиття підсумків створюється журі, до якого входить представник з школи (визначить директор школи), представник від школярів – президент школи чи уповноважена ним особа, які контролюють написання статей, призначають кожній роботі порядковий номер. Перевіряють зашифровані статті представники з ПСП «ПриватАгро».
 4. Журі оцінює надіслані статті за такими критеріями: актуальність обраної теми; самостійність і повнота  викладу матеріалу; ступінь обґрунтованості положень дослідження, можливості впровадження  результатів роботи; стиль і грамотність оформлення дослідження.
 5. Переможці Конкурсу відзначаються почесними грамотами ПСП «ПриватАгро» на шкільній лінійці та грошовою винагородою, розмір якої визначається керівником підприємства. Краща стаття переможців публікується на сайті підприємства.

Наш конкурс спрямований  на вирішення творчих завдань, виконання яких  є можливим на основі  самостійного спостереження, критичного аналізу та власних висновків щодо того чи іншого явища. У дослідженнях цього типу  можливі оригінальні  способи вирішення певних соціальних проблем району, що являється актуальним мотивом для підростаючого покоління і для нашого краю в цілому.

Освітній конкурс стартував на початку жовтня. Учні із завзяттям взялися до роботи. Тож, бажаємо їм творчого натхнення і наснаги!