Новини ПСП «ПриватАгро» : жнива у розпалі, розрахунок з пайовиками та соціальна діяльність підприємства.

Пт, 19 жовтня 2018, 11:27

У повному обсязі ведуть роботи осіннього комплексу сільськогосподарські та фермерські господарства району. ПСП «ПриватАгро» ак­тивно жни­вує. Кон­тро­лю­ють про­цес збо­ру вро­жаю без­по­се­редньо директор підприємства Станіслав Анатолійович, заступник Сергій Олександрович і головний агроном Володимир Іванович. Соняшникові жнива завершено з урожайністю 33 ц/га. На території Райозерської сільської ради триває збір кукурудзи.

Жни­ва ще не за­вер­ши­ли­ся, а з пайови­ка­ми вже роз­ра­хо­ву­ють­ся. Наших пайовиків ми вважаємо го­лов­ни­ми й най­цін­ні­ши­ми пар­тне­ра­ми підприємства та став­имося з ве­ли­кою по­ва­гою до то­го, що са­ме нам во­ни до­ві­ри­ли об­ро­бі­ток сво­єї зем­лі. Дирекція і колектив ПСП «ПриватАгро» ро­зу­міє, що са­ме лю­ди є справ­жні­ми влас­ни­ка­ми зем­лі, які від­да­ють її в орен­ду. Зем­ля ж, в свою чер­гу, — це ос­но­ва біз­не­су. Від цього за­ле­жить при­бу­ток та кіль­кість вро­жаю. То­му пер­шо­чер­го­во от­ри­ма­ти роз­ра­ху­нок ма­ють влас­ни­ки. Від­так, їм ство­рю­ють най­ком­фор­тні­ші умо­ви. Са­ме то­му ПСП «ПриватАгро» єдине підприємство в районі в якому орендодавці отримують оренду помісячно, починаючи з січня кожного року, але вже з 1 жовтня наші пайовики отримали повний розрахунок за 2018 рік!

Також, ПСП «ПриватАгро» продовжує активно підтримувати і допомагати молоді. По традиції ми стали спонсорами щорічної спортивної естафети «Козацькі забави», яка проводиться в Оржицькій загальноосвітній школі. Цьогоріч перемогу здобули школярі-учасники команди «Юна Січ», взявши реванш над переможцями минулого року командою спортсменів любителів «Максимум». Всі учасники отримали календарі та солодкі призи від ПСП «ПриватАгро». Фінансову допомогу отримала і Оржицька райдержадміністрація на проведення свята до дня козацтва.

Продовжуються ремонтні роботи і в нашому православному храмі : бригада Сокола Романа готує церкву до декоративного оздоблення – був вирівняний і поштукатурений фасад будівлі. Як бачимо, робота кипить не тільки на полях…

Квапить осінь сільських трудівників. Як завжди такої пори, панує напруга на полях району, адже висока організація праці дасть змогу в найкоротший час впоратися зі збиранням урожаю, засівом озимого клину, завершивши всі сільськогосподарські роботи до свого професійного свята, яке цього року буде відзначатися 20 листопада.